Electronics

“JCS1”と同じくクリーム・カラーのDiMarzio®ピックアップを採用しています。
フロント;             DiMarzio® Air Norton™ (H)
センター;             DiMarzio® True Velvet™ (S)
リア ;           DiMarzio® The Tone Zone® (H)
なおフロントとリアはエスカッション・マウントです。